งานจัดออกแบบและเรียบเรียงหนังสือ เกี่ยวกับเกล็ดความรู้ในเรื่องฮาลาลที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ ไม่ว่าจะด้านอาหาร ของใช้ โรงแรมและอื่นๆ ความรู้ในเรื่องหมายฮาลาลที่ถูกต้องและประวัติความเป็นมาของฮาลาล

book2
18402784_10213432237626174_234680396352677395_n
T-Shirt MockUp_Back-Recovered
18342578_10213432211905531_7021652843374707166_n