ออกเดินทางเข้าสู่โลก อีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยสัมผัส ร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเดินทาง ความแปลกใหม่ของชีวิต