อันดาลุสมิตติ้งจัดขึ้นมาเพื่อรวมพล คนอันดาลุสทั้งเป็นสมาชิกแบะบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม ณ.โรงแรมปาร์ควิว จังหงัดปัตตานี ในวันที่ 27-6-17