/ = ตัวแทน Network เพราะเวลาจะเข้าแต่ละเว็บ ไม่ควรพลาด /
‘ = ตัวแทน Multimedia มันคือลูกกลิ่งเมาส์นั่นเอง
} = คือสัญลักษ์ของ Programming เมื่อลืมใส่ทีได้ อาจแสดงผลพลาด

ITcomplete
iPhone_Watch_Card_FREE