ออกแบบปกหนังสือมุอัลลิม ร๊อบบานีย์ concept ของงานออกแบบก็คือ ครูผู้ให้แสงสว่างให้กับประชาชาติ