Project Details

ออกแบบเสื้อ polo ให้กับโครงการเรือร่างเดียวกัน เป็นโครงการที่ส่งเสริมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสงครามของซีเรีย

  • Client: muntaha
  • Tasks: Concept, Design & Development
  • Website: muntaha.net

รายละเอียด