ออกแบบมาเพื่อให้กำลังใจแต่ครูตาดีกาทั้งหลายทั้งในและนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในการเสีนสละเวลา อุทิศตนเพื่อเด็กๆในพื้นที่

[dt-list icon=”angle-right”]

[/dt-list]