ออกแบบมาเพื่อให้กำลังใจแต่ครูตาดีกาทั้งหลายทั้งในและนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในการเสีนสละเวลา อุทิศตนเพื่อเด็กๆในพื้นที่