• เมษายน 25, 2018

  วิทยากรที่ บาตง รือเสาะ

  การเป็นวิทยากรนั้น  นอกจากจะได้ไปสถานที่ใหม่ ๆ แล้วเป็นการสร้างมุมมองใหม่ๆ ในการทำความรู้จักกับคนอื่น การเดินทางครั้งนี้จะเดินทางไปที่อำเภอรือเสาะ ตำบล บาตง การพบปะครั้งแรกของเยาวชนบาตง ในฐานะอบรมการทำสื่อเพื่อพัฒนาเยาวชน และหมู่บ้าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หรือทำการ โปรโมท วัฒนธรรมการเป็นอยู่ และสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชุมชน ทั้งนี้ทางกลุ่มเยาวชนบาตงได้มีการรวมตัวเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ออกมาพัฒนาหมู่บ้าน เยาวชนมีความสนใจในเรื่องของการทำสื่อผ่านมือถือ นอกจากนั้นแล้วเด็กๆ ก็ยังมีการต่อยอดและติดตามงาน


  จุดแข็งของกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ก็คือรวบรวมเด็กที่มีใจรักในการพัฒนาชุมชน และเป็นเยาวชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด


  Gallery

  ภาพบรรยากาศ

 • กุมภาพันธ์ 25, 2016

  Artisan normcore YOLO paleo

  โครงการสร้างสรรค์สังคม ด้วยสื่ออิสลาม กิจกรรมที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนรุ่นใหม่ โดยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบอิสลาม ที่ได้กำหนดจัดขึ้นจำนวน 6 ครั้งคือ วันเสาร ที่ 28 และวันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2560 วันเสาร ที่ 11 และวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 วันเสาร ที่ 25 และวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก อ.เจ๊ะเล๊าะ แขกพงษ์ ผอ.สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้มีตัวแทนจาก ศอ.บต.คือ ท่านเมธา เมฆารัฐ ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาโครงการ มาร่วมพบปะและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมด้วย โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนันสนุนจาก ศอ.บต.ตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  Continue Reading